г. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 77, оф. 401 +38 (067) 010 77 70 lac.dnipro@gmail.com

1.2. Управління передпроектними вишукуваннями - Юридичні послуги з нерухомістю

1.2. Управління передпроектними вишукуваннями

29.01.2019 admin Comments Off

Процес проектування розпочинається саме з передпроектних робіт, які включають в себе збір та підготовку вихідних даних, а також проведення досліджень, необхідних для розробки проектів.  

Інженерні вишукування для будівництва забезпечують комплексне дослідження природних та техногенних умов території (регіону, району, площадки, ділянки, траси) об’єктів будівництва, складення прогнозів взаємодії цих об’єктів з оточуючим середовищем, обґрунтування їх інженерного захисту та безпечних умов життя населення.

На підставі матеріалів інженерних вишукувань для будівництва здійснюється розробка передпроектної  документації, в т.ч. містобудівної документації та обґрунтувань інвестицій в будівництво, проектів та робочої документації  будівництва підприємств, будівель та споруд, зокрема, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння, експлуатацію та ліквідацію об’єктів, ведення державних кадастрів та інформаційних систем поселень, а також рекомендацій для прийняття економічно, технічно, соціально та екологічно обґрунтованих проектних рішень.

До передпроектних робіт, які, як правило, виконуються до початку процесу проектування, відносяться:

  • розробка попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (ескізів);
  • розробка пропозицій по розміщенню об’єкту будівництва на земельній ділянці (обґрунтування місцерозташування, необхідної території та умов будівництва);
  • обробка інженерної характеристики об’єкту та складення опитувальних листів;
  • складання завдання на інженерні вишукування;
  • складання завдання на проектування;
  • обміри та обстеження будівель, що підлягають реконструкції, переоснащенню, розширенню, переплануванню або надбудові;
  • інші види робіт, необхідні для початку процесу проектування.

 

На стадії передпроектних вишукувань достатньо важливим етапом є оцінка ризиків. Тут ми намагаємось показати клієнту максимальну кількість факторів: як незначних, так і тих, які здатні завадити, та навіть перекреслити реалізацію проекту в цілому.

Наприклад, некоректно оформлені правовстановлюючі документи, вихідно-дозвільна чи проектно-кошторисна документація, недостатні обсяги запланованих будівельних матеріалів, відсутність або нестача постачальників чи підрядників, відсутність логістичної схеми обслуговування – все це може негативно вплинути на реалізацію проекту або зробити його неможливим.

Аналіз ризиків по новому відкриває замовнику очі на проект. Він має можливість переоцінити свої можливості та, відповідно, по-іншому планувати свою діяльність.

Не рідкими є випадки, коли після оцінки ризиків замовник переглядає бізнес-модель проекту та на світ народжується по суті новий проект.

При цьому необхідно сказати, що для нас аналіз ризиків – це не спосіб відмовити замовника від реалізації проекту, а спосіб вказати йому на проблемні ділянки та розробити оптимальні заходи вирішення задач, що виникають.

Всі вищенаведені роботи мі виконуємо із залученням досвідчених спеціалістів, контролюючи дотримання встановлених строків.