г. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 77, оф. 401 +38 (067) 010 77 70 lac.dnipro@gmail.com

1.3. Управління розробленням проектної документації - Юридичні послуги з нерухомістю

1.3. Управління розробленням проектної документації

29.01.2019 admin Comments Off

 

 

Управління процесом розробки проектної документації здійснюється після завершення початкової передпроектної фази.

Проектування – один с найбільш трудомістких та найважливіших етапів реалізації проекту будівництва в цілому.

Дуже часто в проектуванні приймає участь значна кількість підрядних та субпідрядних організацій.  Тому, важливою умовою досягнення позитивного результату у розробці проектної документації є систематичний моніторинг та контроль виконання проектних робіт усіма учасниками цього процесу.

На всіх етапах розробки проектної документації керівна роль належить менеджеру проекту. В ході проектування ми виконуємо наступні функції:

  • розробка спільно із замовником завдання на проектування;
  • контроль відповідності обсягу та строків виконання робіт необхідному мінімуму, передбаченому контрактом, підбір та залучення до проекту провідних спеціалістів з інженерних напрямків, координація їх діяльності;
  • визначення раціональних строків початку робіт з тим, щоб уникнути передчасного їх виконання;
  • коригування чисельності долучених робітників;
  • контроль над внесенням змін до проекту;
  • контроль факторів, умов та документів, які можуть збільшити вартість робіт;
  • перевірка дотримання послідовності та пріоритетів, обраних в процесі планування робіт;
  • забезпечення оптимального вибору стандартних матеріалів та обладнання в максимально можливій кількості ситуацій, забезпечення мінімальної номенклатури виробів, що застосовуються;
  • підготовка та реалізація угоди з ліцензіаром;
  • підготовка та контроль за дотриманням плану проектних робіт, пов’язаного з загальним планом проекту.

Від ефективного управління процесами виготовлення проектної документації залежить не лише її якість та своєчасність розробки, а і строки погодження в контролюючих органах, а також строки передачі безпосередньо будівельній компанії для реалізації.