г. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 77, оф. 401 +38 (067) 010 77 70 lac.dnipro@gmail.com

1.4. Управління реалізацією проекту будівництва та управління ризиками - Юридичні послуги з нерухомістю

1.4. Управління реалізацією проекту будівництва та управління ризиками

29.01.2019 admin Comments Off

 

 

Виконання замислу замовника – це основний процес здійснення проекту будівництва. В ході реалізації проектних рішень вельми важливо правильно організувати:

 • створення «служби замовника»;
 • створення договірної бази;
 • вибір підрядника та укладення угоди з ним;
 • створення системи контролю за ходом реалізації проекту;
 • планування, складання мережевих графіків та календарних планів;
 • контроль вартості, строків та якості будівництва, а також введення об’єкту в експлуатацію;
 • постійний моніторинг можливих відхилень від розробленого плану реалізації проекту (щоб не втратити мету в реалізації проекту).

Будівельні проекти рідко відбуваються без ситуацій, які відносяться до виробничих ризиків. Банкрутство/ліквідація підрядника, пошкодження ліній інженерних комунікацій, порушення поставок будівельних матеріалів, поламки будівельної техніки – це ті ситуації, які вимагають оперативного вирішення.

Всі проекти схильні до ризику, оскільки вони є унікальними, мають різний рівень складності та здійснюються з метою отримання вигоди. Вони реалізуються в контексті обмежень та допущень, а також очікувань зацікавлених сторін, які можуть суперечити один одному та змінюватись. Організації мають брати на себе усвідомлений та контролюємий ризик з виконання проекту з метою створення цінності, співставляючи при цьому ризики та вигоди.

Мета управління ризиками проекту полягає в ідентифікації ризиків та управлінні ризиками. Якщо не управляти ризиками, вони мають потенціал викликати відхилення проекту від плану та призводити до того, що проект не досягне встановлених цілей. В кінцевому рахунку від результативності управління ризиками проекту прямо залежить успішне його завершення.

Управління ризиками проекту включає:

 • планування управління ризиками – це процес, який визначає яким чином необхідно здійснювати заходи з управління ризиками проекту;
 • ідентифікацію ризиків – це процес виявлення індивідуальних ризиків проекту, а також джерел сукупного ризику проекту та документування їх характеристик;
 • якісний аналіз ризиків – це процес розстановки пріоритетів у відношенні індивідуальних ризиків проекту для подальшого аналізу чи дії, який виконується шляхом оцінки вірогідності виникнення та впливу ризиків, а також інших характеристик;
 • кількісний аналіз ризиків – це процес чисельного аналізу сукупного впливу ідентифікованих індивідуальних ризиків проекту та інших джерел невизначеності на цілі проекту в цілому;
 • планування реагування на ризики – це процес розробки варіантів, вибору стратегій та узгодження дій відносно схильності сукупному ризику проекту, а також відносно індивідуальних ризиків проекту;
 • здійснення реагування на ризики – це процес виконання узгоджених планів реагування на ризики;
 • моніторинг ризиків – процес моніторингу виконання узгоджених планів реагування на ризики, відстеження ідентифікованих ризиків, виявлення та аналізу нових ризиків та оцінки результативності процесу управління ризиками протягом усього проекту.

У випадку виникнення непередбачуваних ситуацій ми формуємо альтернативні управлінські рішення, які сприятимуть зниженню або усуненню впливу негативних факторів.

Вирішення всіх вищенаведених задач наша команда приймає на себе.