г. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 77, оф. 401 +38 (067) 010 77 70 lac.dnipro@gmail.com

8. Технічний нагляд - Юридичні послуги з нерухомістю

8. Технічний нагляд

29.01.2019 admin Comments Off

Згідно з чинним законодавством України, зокрема відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 N 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури», технічний нагляд – це здійснення замовником контролю над дотриманням проектних рішень і вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю над якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування. Тобто основна мета технічного нагляду – не допустити відхилень від проектних рішень, виключити поставку неякісних будівельних матеріалів і продукції.

Технічний нагляд можуть здійснювати особи, які мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

До їх функції входить проведення перевірки:

– наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування, які використовуються під час будівництва об’єкта, – технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, та інших документів;

– відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

– відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;

– виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.

Крім того, в обов’язки осіб, які здійснюють технічний нагляд, входить:

– ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;

– проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, в т.ч. прихованих і конструктивних елементів;

– повідомлення підрядника про невідповідність виробів, матеріалів і устаткування вимогам нормативних документів;

– оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;

 – участь у проведенні перевірок робочою комісією якості окремих вузлів і конструкцій, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам;

– участь у проведенні перевірок органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

 – виконання інших функцій, пов’язаних з технічним наглядом на відповідному об’єкті.

Також, відповідно до Законодавства України, що регулює проведення технічного нагляду, особи, його здійснюють, мають право вимагати від підрядника:

– виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів про порядок виконання і прийняття робіт;

– зупинки робіт в разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій і виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;

– проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій на предмет їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання – технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їх про такі випробування;

– усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) і недоробок, а також повторного пред’явлення робіт для проведення технічного нагляду;

– зупинення виконання робіт (до оформлення актів огляду прихованих робіт) і зупинення виконання будівельно-монтажних робіт у разі виявлення наднормативної деформації об’єкта або загрози обвалу конструкцій та застосування невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

     У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об’єкта, і відмови підрядника їх усунути, особа, яка здійснює технічний нагляд, повідомляє про ситуацію, що склалася замовнику (забудовнику) і відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для застосування передбачених законодавством заходів.

Здійснення технічного нагляду особами, що працюють в проектних і будівельних організаціях, які виконують роботи на підконтрольних об’єктах архітектури, не допускається.

Таким чином, грамотне і професійне здійснення технічного нагляду є запорукою своєчасного завершення будівельних робіт, мінімізації ризиків виникнення додаткових витрат на реалізацію проекту, відповідності побудованого будинку технічним нормам, державним стандартам і очікуванням замовника, а також впевненості замовника в подальшій безпечній експлуатації об’єкта нерухомості і його довговічності.

Завдяки співпраці з нашою компанією, що працює тільки з висококваліфікованими інженерами технічного нагляду, замовник гарантовано заощадить час і кошти в процесі здійснення будівельного проекту, зможе уникнути і запобігти можливим проблемам з підрядниками та іншими виконавцями.