(067) 010 77 70
пн-пт. 9:00 - 18:00

Отримання дозволу на будівництво

Наші фахівці займаються підготовкою документів для отримання дозволу на підготовчі роботи; будівельного паспорту та дозволу на будівництво об’єктів з класом наслідків СС1, СС2, СС3; а також документів на введення таких об’єктів в експлуатацію. Забезпечивши себе правовою підтримкою на ранніх етапах будівництва, наші клієнти уникають великого комплексу ризиків.

Також ми допомагаємо провести узаконення і введення в експлуатацію самовільно побудованих об’єктів нерухомості. Це необхідно в разі купівлі-продажу або перепрофілювання будівлі.

Залиште заявку та отримайте консультацію про отримання дозвільних документів на будівництво

  Детальніше про послугу

  4.1. Супровід процесу отримання дозволу на проведення підготовчих робіт

  Як відомо, підготовчі роботи – це будівельні роботи, пов’язані з підготовкою територій для будівництва споруд, будинків, будівель.

  Починаючи з 2017 року діє єдиний порядок оформлення дозволу на підготовчі роботи, згідно з яким необхідно подати відповідне повідомлення в органи ДАБІ з його подальшою реєстрацією в єдиному реєстрі.

  При цьому, до підготовчих робот належать:

  • роботи з підготовки земельної ділянки;
  • влаштування огорожі будівельного майданчику;
  • знесення будівель та споруд;
  • порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки;
  • вишукувальні роботи;
  • роботи зі зведення тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації та обслуговування будівництва;
  • влаштування під’їзних шляхів;
  • влаштування місць для накопичення будівельних матеріалів;
  • підведення тимчасових будівельних мереж;
  • знесення інженерних мереж;
  • видалення зелених насаджень, а також інші, визначені будівельними нормами та стандартами, заходи.

  Слід також мати на увазі, що підготовчі роботи можуть виконуватись замовником після отримання права на земельну ділянку з відповідним цільовим призначенням.

  4.2. Супровід процесу підготовки документів для отримання будівельного паспорту та дозволу на будівництво об’єктів з класом наслідків СС1, СС2, СС3

  На сьогодні існує два види дозволу на будівництво – повідомлення про початок будівельних робіт та дозвіл на виконання будівельних робіт.

  Перший вид дозволу стосується житлових, садових та дачних будинків, прибудов до них, а також господарських будівель. Цей вид дозволу розповсюджується також на магазини, складські, офісні приміщення та інші об’єкти, що належать до класу наслідків СС1.

  Повідомлення заповнюється заявником або уповноваженою особою та подається в територіальний орган Державної архітектурно-будівельної інспекції на реєстрацію.

  Після направлення замовником, у відповідності зі ст.34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», повідомлення про початок виконання будівельних робіт у відповідні органи Державної архітектурно-будівельної інспекції України, будівельний паспорт є підставою доля виконання будівельних робіт.

  Будівельний паспорт забудови земельної ділянки – це документ, на підставі якого визначається комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

  Другий вид дозволу стосується  промислових, житлових та нежитлових будівель, об’єктів підвищеної небезпеки та інших об’єктів, що відносяться до класів наслідків СС2 та СС3.

  Вищевказані документи надають право на законних підставах розпочинати будівельні роботи на земельній ділянці, яка перебуває у власності або користуванні замовника.

  Необхідно звернути увагу на ту обставину, що об’єкти, побудовані без отримання дозволу органів Державної архітектурно-будівельної інспекції України на виконання будівельних робіт, вважаються самовільно збудованими.

  Форми повідомлення про початок будівельних робіт на об’єктах, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта,  повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та заяви про отримання дозволу на виконання будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13 квітня 2011 р. № 466.

  4.3. Супровід процесу підготовки документів для отримання дозволу на введення в експлуатацію об’єктів з класом наслідків СС1, СС2, СС3

  4.3.1. Введення в експлуатацію розглядається як завершальний етап будівництва або реконструкції об’єкта нерухомості.

  На цьому етапі забудовник зобов’язаний мати документ, який підтверджує відповідність об’єкта державним нормам та стандартам та дозволяє його експлуатацію.

  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачає два види документів, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації:

  • декларація готовності до експлуатації  об’єкта – для об’єктів малої забудови та категорії наслідків СС1;
  • сертифікат про прийняття до експлуатації – для об’єктів категорії СС2 та СС3

  В першу чергу необхідно сказати, що без введення  в експлуатацію використання об’єкта нерухомості є незаконним.

  Тільки офіційне прийняття об’єкту в експлуатацію дозволить оформити право власності на об’єкт, оформити експлуатаційні дозволи санепідемстанції та ветеринарної служби (за необхідності), підключити об’єкт до ресурсів, необхідних для його функціонування (вода, газ, енергія) та ін.

  4.3.2. Узаконення та введення в експлуатацію самовільно побудованих об’єктів нерухомості

  З вересня 2018 року вступила в дію спрощена процедура прийняття в експлуатацію органами Державної архітектурно-будівельної інспекції України об’єктів з незначними наслідками (СС1), побудованих на земельних ділянках відповідного цільового призначення, але без дозвільних документів на виконання будівельних робіт, а саме:

  • побудовані у період з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарські (присадибні) будівлі  та споруди загальною площею до 300 квадратних метрів;
  • побудовані до 12 березня 2011 року будівлі та споруди сільськогосподарського призначення.

  Наші спеціалісти допоможуть власнику або користувачу земельної ділянки, на якій розташована така споруда, провести технічне обстеження об’єкта будівництва та підготувати необхідний пакет документів для звернення до ДАБІ.

  Форми декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та заяви про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачу сертифіката з актом готовності об’єкта (СС2 та СС3) до експлуатації, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» від 13 квітня 2011 р. № 461.

   

  Додаток 2
  до Порядку

   

  ЗАРЕЄСТРОВАНО
  ____________________________________________(найменування органу державного архітектурно-_____________________________________________________будівельного контролю, який провів реєстрацію)________ _____________ 20__ р. №__________    ____________________________(підпис)           (ініціали та прізвище посадової особи)МП

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ДЕКЛАРАЦІЯ
  про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено

  на підставі будівельного паспорта

  1. Інформація про об’єкт

  _____________________________________________________________________________

  (найменування та місце розташування закінченого будівництвом об’єкта згідно з документом, що дає право

  _____________________________________________________________________________________________

  на виконання будівельних робіт)

  _____________________________________________________________________________________________

  (найменування будинку, будівлі, споруди, що є частиною об’єкта будівництва та готові до _____________________________________________________________________________________________

  експлуатації  (заповнюється в разі прийняття в експлуатацію окремих будинків, будівель,

  _____________________________________________________________________________________________

  споруд, якщо згідно з будівельним паспортом передбачено будівництво декількох об’єктів)

  _____________________________________________________________________________________________.

  (код об’єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

  1. Інформація про замовника

  _____________________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

  ____________________________________________________________________________________________

  місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними

  ____________________________________________________________________________________________

  особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного

  ____________________________________________________________________________________________

  номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу

  ____________________________________________________________________________________________

  державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,

  ____________________________________________________________________________________________

  місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;

  ____________________________________________________________________________________________.

  номер телефону)

  1. Інформація про повідомлення про початок виконання будівельних робіт

   

  Найменування органу, до якого подано повідомлення Дата подання повідомлення Реєстраційний номер

   

  1. Інформація про місце розташування об’єкта будівництва _______________________
   ________________________________________________________________________________
   (згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт)
  2.  Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою                                                                             _______________________________________________________________________

  (дата, серія, номер документа,

  ________________________________________________________________________________

  що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,

  ________________________________________________________________________________

  номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

  ______________________________________________________________________________.

  та кадастровий номер земельної ділянки

  1. Інформація про проведену технічну інвентаризацію об’єкта

  ________________________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові особи, що проводила технічну інвентаризацію, дата, номер

  _______________________________________________________________________________________________.

  паспорта технічної інвентаризації)

   

  1. Характеристика індивідуальних житлових, садових, дачних будинків (за результатами технічної інвентаризації)

   

  Кількість поверхів Загальна площа, кв. метрів Житлова площа, кв. метрів Нежитлова площа, кв. метрів

  Кількість квартир ________________________________________________________________.

  Кількість кімнат _________________________________________________________________.

  Матеріали зовнішніх стін _________________________________________________________.

  Перелік інженерного обладнання: холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, опалення: централізоване, пічне (необхідне підкреслити), від індивідуальних опалювальних установок (зазначити).

  Загальна площа нежитлових будівель об’єкта, кв. метрів _______________________________.

  Вартість основних засобів, які приймаються в експлуатацію ___ тис. гривень.

   

  1. На об’єкті виконано всі передбачені будівельним паспортом обсяги робіт з дотриманням відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

  Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи проведені в повному обсязі.

  ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, __________________________________________________________,
  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

  даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

  Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

   

  ____________________                            ___________                           ____________________________

  (найменування посади)                                             (підпис)                                    (прізвище, ім’я та по батькові)

   

  МП (за наявності)

  _______________

  Примітки. 1. Відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000: 1110.1 – будинки одноквартирні масової забудови; 1110.2 – котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності; 1110.3 – будинки садибного типу; 1110.4 0- будинки дачні та садові.
    2. Кожна сторінка декларації підписується керівником замовника та засвідчується за наявності печаткою замовника (для юридичної особи) або підписується замовником (для фізичної особи).

   

  Додаток 3
  до Порядку

  ЗАРЕЄСТРОВАНО
  _____________________________________________(найменування органу державного архітектурно-______________________________________________________будівельного контролю, який провів реєстрацію)________ _____________ 20__ р. №

  ___________         ___________________________

  (підпис)                 (ініціали та прізвище посадової особи)

  МП

  ДЕКЛАРАЦІЯ
  про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

  1. Інформація про об’єкт

  _________________________________________________________
  (найменування та місце розташування об’єкта
  ________________________________________________________________________________________________
  згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт, код об’єкта згідно з
  _______________________________________________________________________________________________.
  Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

  2. Інформація про замовника

  ____________________________________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

  ____________________________________________________________________________________________

  місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,

  ____________________________________________________________________________________________

  які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

  ____________________________________________________________________________________________

  облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу

  ____________________________________________________________________________________________

  і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,

  ____________________________________________________________________________________________

  місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;

  ____________________________________________________________________________________________.

  номер телефону)

  1. Інформація про керівника замовника – юридичну особу

  _____________________________________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

  _____________________________________________________________________________________________

  місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,

  _____________________________________________________________________________________________

  які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

  _____________________________________________________________________________________________

  облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному  контролюючому органу

  ___________________________________________________________________________________________.

  і мають відмітку у паспорті; номер телефону)

  1. Інформація про відповідальну особу – інженера з технічного нагляду
  Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону Назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

   

   

  5. Інформація про генерального підрядника (підрядника – у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

  ________________________________________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

  ________________________________________________________________________________________________

  серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника

  ________________________________________________________________________________________________

  податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються

  ________________________________________________________________________________________________

  від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  ________________________________________________________________________________________________

  повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають

  ________________________________________________________________________________________________

  відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника

  _______________________________________________________________________________________________.

  податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

  1. Інформація про страхову організацію (за наявності)

  ________________________________________________________________________________

  (найменування, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ

  _______________________________________________________________________________________________.

  або податковий номер, реквізити договору страхування)

  1. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт
  Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону Назва, номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт Види виконаних під керівництвом відповідальної особи робіт

   

   

  8. Інформація про генерального проектувальника (проектувальника)

  ________________________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта,

  ________________________________________________________________________________________________

  ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків

  ________________________________________________________________________________________________

  (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються

  ________________________________________________________________________________________________

  від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  ________________________________________________________________________________________________

  повідомили про це відповідному контролюючому органу і

  ________________________________________________________________________________________________

  мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,

  _______________________________________________________________________________________________.

  код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

  1. Інформація про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника): головного архітектора (інженера) проекту, особи, що здійснює авторський нагляд, а також особи, яка здійснює технічний нагляд
  Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону Назва, номер і дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи Серія та номер кваліфікаційного сертифіката
  1. Інформація про проектну документацію

  ________________________________________________________________________________

  (назва, дата, номер документа про затвердження проектної документації, результати експертизи

  ________________________________________________________________________________________________

  проектної документації – найменування експертної організації, код платника податків ________________________________________________________________________________________________

  згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові головного експерта,

  _______________________________________________________________________________________________.

  серія і номер кваліфікаційного сертифіката (за наявності)

  1. Інформація про документ, що дає право на виконання будівельних робіт
  Назва документа та найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю Дата подання або реєстрації документа Номер документа

   

   

   

  12. Інформація про об’єкт

  Місце розташування об’єкта ___________________________________________________
  (згідно з документом, що дає право
  _______________________________________________________________________________________________.
  на виконання будівельних робіт)

  Дата початку будівництва _____________________________________.
  Дата закінчення будівництва _____________________________________.
  Строк введення об’єкта (черги, пускового комплексу) в експлуатацію _____________________________________.

  13. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою

  _______________________________________________________________________

  (дата, серія, номер документа,

  ________________________________________________________________________________

  що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,

  ________________________________________________________________________________

  номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

  ______________________________________________________________________________.

  та кадастровий номер земельної ділянки

  1. Інформація про проведену технічну інвентаризацію об’єкта

  ________________________________________________________________________________
  (прізвище, ім’я та по батькові особи, що провела
  _______________________________________________________________________________.
  технічну інвентаризацію, дата видачі, номер паспорта технічної інвентаризації)

  Техніко-економічні показники об’єкта (з урахуванням результатів технічної інвентаризації)

  Опис об’єкта:

  несучі конструкції _______________________________________________________________;

  огороджувальні конструкції _______________________________________________________;

  фасади _________________________________________________________________________.

  Перелік інженерного обладнання об’єкта: холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване, пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних опалювальних установок (зазначити).
  Загальна площа об’єкта, кв. метрів ________________________________________.

  Об’єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється щодо всіх об’єктів в одиницях виміру з урахуванням цільової продукції або основних видів послуг): __________________________________________________________.

  1. Характеристика житлових будинків (з урахуванням результатів технічної інвентаризації) (за наявності)
  Кількість поверхів ______________________________________________
  Матеріали стін ____________________________________________________________________________________________
  Кількість секцій (за наявності) ______________________________________________

  Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

  Тип квартири Кількість квартир Загальна площа,
  кв. метрів
  Житлова площа,
  кв. метрів
  Однокімнатна
  Двокімнатна
  Трикімнатна
  Чотирикімнатна
  П’ятикімнатна
  Шестикімнатна
  Семикімнатна
  Восьмикімнатна і більше
  Усього

  Загальна площа вбудовано-прибудованих

  приміщень житлового будинку, кв. метрів ________________________

  Місця для постійного та тимчасового зберігання автотранспортних засобів, їх характеристика Загальна площа Кількість машиномісць

  Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)

  Загальна площа нежитлових

  приміщень об’єкта, кв. метрів _______________________________________

  Назва нежитлового приміщення Функціональне призначення нежитлового приміщення (для житлових будинків) Загальна площа, технічні характеристики
  1. Об’єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється щодо всіх об’єктів в одиницях виміру з урахуванням цільової продукції або основних видів послуг):
  Основні показники об’єкта Одиниця виміру За проектом
  загальні у тому числі пускового комплексу або черги
  1. На об’єкті виконано всі передбачені проектною документацією згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.
  2. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом, проведені в повному обсязі.
  3. Роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території, строки виконання яких перенесено через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:
  Перелік робіт Строки виконання Організація-виконавець Керівник
  організації-виконавця
  прізвище, ім’я, по батькові керівника підпис керівника
  1. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.
  2. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, _____ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи _____ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _____ тис. гривень.
  3. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного

  ___________________ з ___________________________________________________________

  (дата укладення договору)                                   (найменування органу місцевого самоврядування)

  _______________________________________________________________________________,

  сплачено в повному обсязі ________________________________________________________

  (документи, що підтверджують сплату пайової участі)

  ________________________________________________________________________________

  (для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються,

  ______________________________________________________________________________.

  зазначається підстава для звільнення)

  ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ
  ОБ’ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ___________________________________________________________,
  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

  даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

  Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

  Замовник ___________________________(підпис) ______________________________(ініціали та прізвище)

  МП (за наявності)

  ___________

  Примітки.       1. Кожна сторінка декларації підписується керівником замовника та засвідчується за наявності печаткою замовника (для юридичної особи) або підписується замовником (для фізичної особи).

  1. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
  2. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об’єктів, для яких проведення експертизи є обов’язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.
  3. Відомості щодо техніко-економічних показників для об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури зазначаються як опис об’єкта, а характеристика житлових будинків для таких об’єктів не зазначається.

  Додаток 8
  до Порядку

  ______________________________________________

  (найменування органу державного архітектурно-

  _____________________________________________

  будівельного контролю, якому надсилається заява)

  Замовник __________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

  _____________________________________________

  місце проживання, серія і номер паспорта, ким і коли

  ____________________________________________

  виданий, номер облікової картки платника податків

  _____________________________________________

  (не зазначається фізичними особами, які через свої

  _____________________________________________

  релігійні переконання відмовляються від прийняття

  _____________________________________________

  реєстраційного номера облікової картки платника

  _____________________________________________

  податків та повідомили про це відповідному

  _____________________________________________

  контролюючому органу і мають відмітку у

  _____________________________________________

  паспорті), номер телефону; найменування

  _____________________________________________

  юридичної особи, її місцезнаходження,

  _____________________________________________

  код платника податків згідно з ЄДРПОУ

  _____________________________________________

  або податковий номер, номер телефону)

  ЗАЯВА

  про прийняття в експлуатацію закінченого
  будівництвом об’єкта та видачу сертифіката

   

  Прошу прийняти в експлуатацію ________________________________________________

  (найменування об’єкта,

  ________________________________________________________________________________________________

  його місце розташування згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт)

  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  (код об’єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

  ______________________________________________ та видати сертифікат.

  З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, _____________________________________________________,
  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

  даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

  Додаток. Акт готовності об’єкта до експлуатації на ___ арк.

  Замовник (уповноважена особа) ____________________
  (найменування посади)
  ________
  (підпис)
  ___________________________
  (прізвище, ім’я та по батькові)

  МП (за наявності)

  ___ ____________ 20__ р.

   

   

  Додаток 9
  до Порядку

  АКТ
  готовності об’єкта до експлуатації

  м. _______________ ___ ______________20__ р.

   

   

   

  ____________________________________________________________________________________________

  (найменування закінченого будівництвом об’єкта згідно з проектом, характер будівництва,

  ____________________________________________________________________________________________

  клас наслідків (відповідальності), місце розташування об’єкта згідно з документом, що дає право на

  ______________________________________________________________________________________________

  виконання будівельних робіт)

  ____________________________________________________________________________________________

  (код об’єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

  1. Будівництво здійснено генеральним підрядником (підрядником – у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

  _____________________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

  ____________________________________________________________________________________________

  місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними

  ____________________________________________________________________________________________

  особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

  ____________________________________________________________________________________________

  облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу

  ____________________________________________________________________________________________

  і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,

  ___________________________________________________________________________________________,

  код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

  який виконав _________________________________________________________________

  (види робіт)

  _____________________________________________________________________________,

  та субпідрядниками____________________________________________________________

  (найменування субпідрядника, код платника податків згідно з ЄДРПОУ

  _____________________________________________________________________________,

  або податковий номер)

  які виконали__________________________________________________________________

  (види виконаних робіт)

  _____________________________________________________________________________.

  1. Проектна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником

  _____________________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

  ____________________________________________________________________________________________

  серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

  ____________________________________________________________________________________________

  номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через

  ____________________________________________________________________________________________

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової

  ____________________________________________________________________________________________

  картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу

  ____________________________________________________________________________________________

  і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,

  ____________________________________________________________________________________________,

  код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

  який виконав ___________________________________________________________________

  (назва частин або розділів документації)

  _______________________________________________________________________________,

  та субпідрядниками ______________________________________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

  _____________________________________________________________________________________________

  серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

  _____________________________________________________________________________________________

  номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через

  _____________________________________________________________________________________________

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

  _____________________________________________________________________________________________

  платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу

  _____________________________________________________________________________________________

  і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,

  _____________________________________________________________________________________________,

  код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

  які виконали ____________________________________________________________________

  (назва частин або розділів документації)

  _______________________________________________________________________________.

  1. Проектна документація затверджена ___________________________________________

  (назва, дата, номер документа

  ________________________________________________________________________________

  про затвердження проектної документації, результати експертизи проектної документації

  _______________________________________________________________________________________________

  найменування експертної організації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ,

  _______________________________________________________________________________________________.

  прізвище, ім’я та по батькові головного експерта, серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

  1. Документ, що дає право на виконання будівельних робіт, виданий ________________________________________________________________________________

  (найменування відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю)

  ____________________________________________________________ ____________ 20__ р. № _________.

  Інформація про рішення суду про визнання права власності (зазначається у випадку прийняття в експлуатацію самочинно збудованого об’єкта, на який визнано право власності за рішенням суду) ________________________________________________________

  (судове рішення, дата ухвалення рішення, номер судової справи,

  _______________________________________________________________________________________________.

  дата набрання судовим рішенням законної сили, назва суду)

  1. Будівельні роботи виконано у строк:

  початок робіт _________________;

  (місяць, рік)

  закінчення робіт _______________.

  (місяць, рік)

  1. Об’єкт (для всіх, крім житлових будинків) має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на всіх об’єктах в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):
  Основні показники об’єкта Одиниця виміру За проектом За результатами технічної інвентаризації
  загальні у тому числі пускового комплексу або черги загальні у тому числі пускового комплексу або черги

  Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом будівництва в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей, у початковий період ____________________________________.
  (початок випуску продукції із зазначенням обсягу)

  Житловий будинок має такі показники:

  Показники Одиниця виміру За проектом За результатами технічної інвентаризації
  Загальна площа квартир
  Кількість поверхів
  Загальний будівельний об’єм,
  у тому числі підземні частини
  Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень
  Тип квартири За проектом За результатами технічної інвентаризації
  кількість квартир площа квартир,
  кв. метрів
  кількість квартир площа квартир,
  кв. метрів
  загальна житлова загальна житлова
  Однокімнатна
  Двокімнатна
  Трикімнатна
  Чотирикімнатна
  П’ятикімнатна
  Шестикімнатна
  Семикімнатна
  Восьмикімнатна і більше
  Усього
  1. На об’єкті виконано згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною документацією, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.
  2. Заходи з охорони праці, створення безпечних умов для роботи виробничого персоналу і перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом будівництва, проведено у повному обсязі.
  3. Роботи з оздоблення фасаду, благоустрою території, строки виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:
  Перелік робіт Строки виконання Організація – виконавець Керівник організації – виконавця
  прізвище, ім’я, по батькові керівника підпис керівника
  1. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією на будівництво становить _______ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.
  2. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар ________ тис. гривень.
  3. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного

  ____________________ з __________________________________________________________

  (дата укладення договору)                                     (найменування органу місцевого самоврядування)

  _______________________________________________________________________________,

  сплачено в повному обсязі _________________________________________________________

  (документи, що підтверджують сплату пайової участі)

  ________________________________________________________________________________

  (для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються,

  ______________________________________________________________________________.

  зазначається підстава для звільнення)

  13.  Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою

  _______________________________________________________________________

  (дата, серія, номер документа,

  ________________________________________________________________________________

  що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,

  ________________________________________________________________________________

  номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

  ______________________________________________________________________________.

  та кадастровий номер земельної ділянки

  1.          Інформація про проведену технічну інвентаризацію об’єкта

  ________________________________________________________________________________
  (прізвище, ім’я та по батькові особи, що провела
  ______________________________________________________________________________.
  технічну інвентаризацію, дата видачі, номер паспорта технічної інвентаризації)

  ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ
  ОБ’ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  Замовник
  МП (за наявності)
  _____________
  (найменування посади)
  _________
  (підпис)
  __________________
  (прізвище, ім’я та по батькові)
  Генеральний
  проектувальник
  МП (за наявності)
  ______________
  (найменування посади)
  _________
  (підпис)
  ___________________
  (прізвище, ім’я та по батькові)
  Генеральний підрядник
  (підрядник)
  МП (за наявності)
  ______________
  (найменування посади)
  _________
  (підпис)
  ___________________
  (прізвище, ім’я та по батькові)
  Субпідрядник
  МП (за наявності)
  ______________
  (найменування посади)
  _________
  (підпис)
  _________________
  (прізвище, ім’я та по батькові)
  Головний архітектор
  та/або інженер проекту
  МП
  ______________
  (найменування посади)______________
  (серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
  _________
  (підпис)
  __________________
  (прізвище, ім’я та по батькові)
  Інженер
  технічного нагляду
  МП
  ______________
  (найменування посади)______________
  (серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
  _________
  (підпис)
  _________________
  (прізвище, ім’я та по батькові)
  Страховик (якщо об’єкт
  застрахований)
  МП (за наявності)
  ______________
  (найменування посади)
  _________
  (підпис)
  _________________
  (прізвище, ім’я та по батькові)
  Представник профспілкової
  організації (за рішенням
  замовника для об’єктів
  виробничого призначення)
  МП (за наявності)
  ______________
  (найменування посади)
  _________
  (підпис)
  _________________
  (прізвище, ім’я та по батькові)

  _________

  Примітка. Підписи засвідчуються печаткою (за наявності).

  4.4. Довідкова інформація щодо роботи органів державного архітектурно-будівельного контролю

  ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИПоштова адреса: 01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26Графік роботи: з 09:00 до 18:00 (у п’ятницю – до 16:45)

  Приймальня: (044) 291-69-04; E-mail: public@dabi.gov.ua

  Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації: (044) 285-00-73

  Відділ документообігу: (044) 291-69-66, (044) 291-69-67, (044) 291-69-69, факс (044) 291-69-68

   

       ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ     Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29

  В.о. директора Департаменту – Рябокобила Євген Іванович

  Графік роботи:  понеділок – четвер  09:00 – 18:00, п’ятниця  09:00 – 16:45, обідня перерва  13:00 – 13:45

  Тел.: (098) 361-28 -65

   

          УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Начальник управління – Ратич Надія Миколаївна,

  телефон: 745-11-56, e-mail:  udabkdmr@gmail.com,

  Графік роботи:  понеділок – четвер  09:00 – 18:00, п’ятниця  09:00 – 16:45, Обідня перерва  13:00 – 13:45

  Адреса виконавчого органу: 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29-А

   

  ГОЛОВНЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИАдреса: 49600, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29-А.

  Тел.: +380 (56) 745-25-29, E-mail: archplan@dmr.dp.ua.

  Режим роботи: понеділок – четвер з 09:00 по 18:00, п’ятниця з 09:00 по 16:45, обідня перерва з 13:00 по 13:45.

  Приймальні дні:  щовівторка та щочетверга з 10:00-13:00

  Опишіть проблему, яку ми вирішемо

  Залишити заявку