(067) 010 77 70
пн-пт. 9:00 - 18:00

1.4. Управління реалізацією проекту будівництва та управління ризиками

 

 

Виконання замислу замовника – це основний процес здійснення проекту будівництва. В ході реалізації проектних рішень вельми важливо правильно організувати:

 • створення «служби замовника»;
 • створення договірної бази;
 • вибір підрядника та укладення угоди з ним;
 • створення системи контролю за ходом реалізації проекту;
 • планування, складання мережевих графіків та календарних планів;
 • контроль вартості, строків та якості будівництва, а також введення об’єкту в експлуатацію;
 • постійний моніторинг можливих відхилень від розробленого плану реалізації проекту (щоб не втратити мету в реалізації проекту).

Будівельні проекти рідко відбуваються без ситуацій, які відносяться до виробничих ризиків. Банкрутство/ліквідація підрядника, пошкодження ліній інженерних комунікацій, порушення поставок будівельних матеріалів, поламки будівельної техніки – це ті ситуації, які вимагають оперативного вирішення.

Всі проекти схильні до ризику, оскільки вони є унікальними, мають різний рівень складності та здійснюються з метою отримання вигоди. Вони реалізуються в контексті обмежень та допущень, а також очікувань зацікавлених сторін, які можуть суперечити один одному та змінюватись. Організації мають брати на себе усвідомлений та контролюємий ризик з виконання проекту з метою створення цінності, співставляючи при цьому ризики та вигоди.

Мета управління ризиками проекту полягає в ідентифікації ризиків та управлінні ризиками. Якщо не управляти ризиками, вони мають потенціал викликати відхилення проекту від плану та призводити до того, що проект не досягне встановлених цілей. В кінцевому рахунку від результативності управління ризиками проекту прямо залежить успішне його завершення.

Управління ризиками проекту включає:

 • планування управління ризиками – це процес, який визначає яким чином необхідно здійснювати заходи з управління ризиками проекту;
 • ідентифікацію ризиків – це процес виявлення індивідуальних ризиків проекту, а також джерел сукупного ризику проекту та документування їх характеристик;
 • якісний аналіз ризиків – це процес розстановки пріоритетів у відношенні індивідуальних ризиків проекту для подальшого аналізу чи дії, який виконується шляхом оцінки вірогідності виникнення та впливу ризиків, а також інших характеристик;
 • кількісний аналіз ризиків – це процес чисельного аналізу сукупного впливу ідентифікованих індивідуальних ризиків проекту та інших джерел невизначеності на цілі проекту в цілому;
 • планування реагування на ризики – це процес розробки варіантів, вибору стратегій та узгодження дій відносно схильності сукупному ризику проекту, а також відносно індивідуальних ризиків проекту;
 • здійснення реагування на ризики – це процес виконання узгоджених планів реагування на ризики;
 • моніторинг ризиків – процес моніторингу виконання узгоджених планів реагування на ризики, відстеження ідентифікованих ризиків, виявлення та аналізу нових ризиків та оцінки результативності процесу управління ризиками протягом усього проекту.

У випадку виникнення непередбачуваних ситуацій ми формуємо альтернативні управлінські рішення, які сприятимуть зниженню або усуненню впливу негативних факторів.

Вирішення всіх вищенаведених задач наша команда приймає на себе.

СХОЖІ ПОВІДОМЛЕННЯ


  Опишіть проблему, яку ми вирішемо

  Залишити заявку